วิ่งไปกับเสียงเพลง
หูฟังได้ถูกแบนอย่างเป็นทางการจากการแข่ง
หลายรายการในปีที่ผ่านๆมาด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย
โดยเฉพาะในการแข่งที่ไม่ได้มีการปิดถนนแบบ 100%
การสวมใส่หูฟังและฟังเพลงขณะวิ่งเป็นอันตราย
สำหรับนักวิ่งเอง
การที่เสียงเพลงดังกลบเสียงสัญญาณเตือน
หรือสัญญาณขอทางสำหรับนักวิ่งด้วยกันเอง
ก็เป็นการรบกวนเพื่อนร่วมทางในแบบหนึ่ง
ดังนั้นเหตุผลหลักในการห้ามใส่หูฟังขณะวิ่ง
ก็เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย เพราะมันทำให้นักวิ่ง
มีความสามารถในการได้ยินเสียงรอบข้างลดลงนั่นเอง
                    <div class=
← Previous Next →